Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht  tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 bij een voltijds dienstverband. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. Bij een dienstverband korter dan een jaar wordt deze norm omgerekend naar de periode waarin de functionaris in dienst is geweest.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2019:

bedragen x € 1

 A. van Mazijk

M.R. Gorsse

G.A. van Egmond

Functiegegevens

 Gemeentesecretaris         

Gemeentesecretaris (waarnemend) /
programmadirecteur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

16-9-2019 t/m 31-12-2019

1-1 t/m 31-12-2019            

1-1 t/m 31-12-2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging 2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€  36.656

€ 116.383

€ 106.664

Beloningen betaalbaar op termijn

 €    5.791

€   19.653

€   18.034

Subtotaal

€  42.447

€ 136.036

€ 124.698

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 56.871

€ 194.000

€ 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging in 2019

€  42.447

€ 136.036

€ 124.698

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

bedragen x € 1

B.J.D. Huykman

M.R. Gorsse

G.A. van Egmond

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris (waarnemend)

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1 t/m 31-08-2018

20-8 t/m 31-12-2018

1-1 t/m 31-12-2018

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking?

Ja

ja

ja

Bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€   87.169

€ 47.428

€ 109.976

Beloningen betaalbaar op termijn

€   12.143

€   6.485

€   16.796

Subtotaal

€   99.312

€  53.913

€ 126.772

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 125.827

€ 69.386

€ 189.000

Totale bezoldiging in 2018

€   99.312

        € 53.913

       € 126.772

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21