Jaarstukken 2019

Programma's

1. Veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid richt zich op de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het gevoel van veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De gemeente heeft daarbij een regiefunctie en werkt nauw samen met partners in veiligheid zoals het Openbaar Ministerie, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Omgevingsdienst Haaglanden en zorginstellingen. Daarnaast zet de gemeente zelf ook instrumenten in zoals preventie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Lasten & baten

Lasten

€ 7.653

3,6 %

Baten

€ 145

0,1 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21