Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Deze paragraaf bevat het beleid ten aanzien van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke
kapitaalgoederen. Aan de orde komen het integraal Beheerkwaliteitplan (Bkp) met de onderliggende plannen en het gemeentelijk gebouwenbestand en de sportaccommodaties. Aan het einde van de paragraaf is een tabel met kerncijfers en een overzicht van de in de begroting 2019 geraamde versus gerealiseerde onderhoudskosten van de kapitaalgoederen opgenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21