Jaarstukken 2019

Bijlagen

Kerngegevens

31-12-2019

31-12-2018

Sociale structuur

Aantal inwoners:

76.537

75.414

waarvan 0-4 jaar

4.007

3.967

waarvan 5-19 jaar

12.379

12.113

waarvan 20-64 jaar

42.581

42.078

waarvan 65 jaar en ouder

17.564

17.256

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

1.632

1.685

waarvan personen jonger dan 21 jaar

16

15

waarvan personen tussen 21 en 65 jaar

1.585

1.643

waarvan personen van 65 jaar en ouder*

0

0

waarvan personen in inrichting

31

27

Aantal Ioaw/Ioaz-uitkeringsgerechtigden

118

120

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in hectare)

3.562

3.562

waarvan binnenwater

288

288

waarvan historische stads- of dorpskern

3

3

Aantal woningen en wooneenheden

36.876

36.814

Capaciteit bijzondere woongebouwen

197

197

Oppervlakte van de wegen binnen de bebouwde kom in m2

2.816.926

2.816.926

Oppervlakte van de wegen buiten de bebouwde kom in m2

173.148

173.148

Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer

95

95

Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer

15

15

Oppervlakte openbaar groen in hectare

255

255

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21