Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Financiële resultaten per programma

In onderstaande overzichten worden per programma de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 100.000 op de lasten en baten en reserve-mutaties toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21