Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale Heffingen

De uitgangspunten van het beleid voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven zijn de CPB-indexatie van 2,56% op basis van de  informatie uit de Macro Economische verkenning 2018 (MEV 2018) van het Centraal Planbureau en maximaal 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafrechten en leges, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21