Jaarstukken 2019

Bijlagen

Kostendeclaratie college

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en zijn betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. Deze kosten zijn opgenomen onder voltallige college**. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.

Type kosten

Goederen en diensten

Receptie, attentie en repr. kosten

Studie dagen / cursus / opleidings plan

Reis en verblijfkosten

Lidm.sch./
contr. en donaties

TOTAAL

Weth. Bouw *)

247

3.006

2.048

350

5.651

Weth. Rouwendal

163

2.984

464

350

3.961

Weth. van Eekelen

259

786

2.254

902

4.201

Burg. Tigelaar

431

449

270

7.107

548

8.805

Weth. Stemerdink

1.387

2.027

2.307

350

6.071

Voltallig college **)

665

4.285

552

230

3.500

9.232

Totaal

1.096

6.790

9.625

14.410

6.000

37.921

Bedragen x € 1

*)

Van de reis- en verblijfkosten is € 900 in 2020 terugontvangen van een verzekeringsmaatschappij. Dit is niet in het overzicht verwerkt.

**)

Kosten niet toe te rekenen aan één specifiek lid van het college.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21