Jaarstukken 2019

Bijlagen

Realisatie investeringsplan

Investeringen worden per jaarschijf begroot. In het overzicht van realisatie investeringsplan is aangegeven het begrote en het werkelijke investeringsbedrag in 2019. Ook is aangegeven of een niet c.q. meer besteed bedrag overgeheveld moet worden naar 2020.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21