Jaarstukken 2019

Programma's

Overzicht programma's

De programmaverantwoording bevat de verantwoording over de realisatie van de programma's en overzichten van de algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting.

De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in:

 • de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
 • de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd - Wat hebben we daarvoor gedaan?
 • de gerealiseerde baten en lasten - Wat heeft het gekost?
Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
Kies uw weergave.
Weergave
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 9.009
  Gerealiseerd € 10.039
  Afwijking € -1.029
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.918
  Gerealiseerd € 7.653
  Afwijking € 265
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 8.873
  Gerealiseerd € 8.340
  Afwijking € 533
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 4.797
  Gerealiseerd € 3.844
  Afwijking € 953
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.463
  Gerealiseerd € 7.237
  Afwijking € 226
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 18.489
  Gerealiseerd € 16.758
  Afwijking € 1.731
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 88.912
  Gerealiseerd € 93.399
  Afwijking € -4.487
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 23.729
  Gerealiseerd € 23.130
  Afwijking € 599
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 14.767
  Gerealiseerd € 10.242
  Afwijking € 4.525
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 590
  Gerealiseerd € 762
  Afwijking € -172
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 29.710
  Gerealiseerd € 29.189
  Afwijking € 522
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 0
  Gerealiseerd € 131
  Afwijking € -131
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21