Jaarstukken 2019

0. Bestuur en Ondersteuning

0.63 Parkeerbelasting

De gemeente heft geen parkeerbelasting. Er zijn gebieden waar gratis of korte tijd geparkeerd kan worden met een parkeerschijf (blauwe zones). Inwoners of bedrijven die gevestigd zijn in een blauwe zone kunnen een parkeerontheffing aanvragen. Voor het aanvragen van een parkeerontheffing zijn leges verschuldigd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In het afgelopen jaar zijn 5.609 parkeerontheffingen verstrekt aan inwoners. De ontheffingen kunnen worden aangevraagd via de website. Het aantal ontheffingen in 2019 is met circa 700 toegenomen vanwege de uitbreiding van de blauwe zone 't Loo.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost?

Parkeerbelasting

Primitieve
begroting
2019

Begrotings-
wijzigingen
2019

Begroting
na wijziging
2019

Realisatie
2019

Verschil
2019

Lasten

66

0

66

66

0

Baten

200

35

235

260

25

Saldo van lasten en baten

134

35

169

194

25

Bedragen x € 1.000

De baten betreffen de opbrengst van de parkeerontheffing blauwe zone.
De lasten betreffen de uitvoeringskosten.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21