Jaarstukken 2019

Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Om te zorgen dat het hier prettig is om te wonen, werken en recreëren, heeft de gemeente ondernemers nodig. Daarom zetten we in op een goed ondernemersklimaat en versterken we de bedrijvigheid.

Economische agenda
De Economische agenda 2017-2020, die samen met ondernemers is opgesteld, is de kapstok voor activiteiten die bijdragen aan onze economie. Samen met ondernemers en eigenaren maken we bedrijventerreinen en winkelgebieden toekomstbestendig, zowel in de openbare ruimte als in het vastgoed.

Bij bedrijventerreinen zijn entreeborden geplaatst om de zichtbaarheid en positionering ervan te versterken. We namen binnen Haaglanden deel aan gesprekken over bedrijven. Dit wordt geformaliseerd binnen Business Park Haaglanden (BPH), een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de Haagse regio ter versterking van regionale werkgelegenheidsontwikkeling en een meer evenwichtige belangenafweging tussen wonen en werken. BPH stuurt op voldoende passend aanbod aan bedrijventerreinen, zodat er ruimte is voor economische groei en werkgelegenheid, en in het bijzonder baankansen voor meer praktisch opgeleide werknemers.

Studenten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan adviseerden winkeliers van Winkelcentrum Julianabaan hoe zij zich beter kunnen positioneren en toekomstbestendiger kunnen zijn. En om het Huygenskwartier Voorburg nog aantrekkelijker te maken als voetgangers- en winkelgebied, is begin 2019 camerakentekenregistratie ingevoerd. Uit een eerste evaluatie blijkt dat het aantal gemotoriseerde voertuigen, brommers en snorfietsen aanzienlijk is afgenomen. Ook ervaart het merendeel van de bewoners en ondernemers daadwerkelijk minder overlast.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21