Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De gemeente wil aansluiten bij trends en ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening, het sociaal domein en de omgevingswet. Dit stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de gemeentelijke informatievoorziening en automatisering.
Om dit te bereiken zijn rondom informatievoorziening en automatisering in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Centrale opslag en ontsluiting van informatie: Zaakgerichte ontsluiting is ingezet voor de Omgevingswet en is nu integraal onderdeel van de aansluiting op de Digitaal Stelsel Omgevingswet. De voorbereidingen voor centrale opslag van ongestructureerde informatie in de cloud door middel van Office365 zijn afgerond zodat er in 2020 gestart kan worden met de pilots en de verdere organisatiebrede implementatie.
  • Hergebruik van informatie: Afgelopen jaar is het aanbod van informatieproducten binnen het sociaal domein verder uitgebreid met inzichten in het leveren van Wmo voorzieningen, Inkomensregelingen, Re-integratie en Participatie. Verder zijn het financieel, personeel en begrotingssysteem ontsloten. Hierdoor is het nu mogelijk om op efficiëntere wijze meer geïntegreerde inzichten te bieden op het gebied van o.a. personeelsfinanciën en het sociaal domein. Binnen het sociaal domein is er nu inzicht in de verzilvering van de toegekende bedragen voor Jeugd en Wmo, waardoor de onderhandelingspositie van contractbeheer is versterkt.
  • Veiligheid van informatie: Het afgelopen jaar zijn de firewalls van de gemeente gemoderniseerd. Er is een architectuur en een bijbehorende roadmap opgesteld om de beveiliging ook in de cloud verder door te kunnen voeren. Voorbereidingen zijn getroffen om de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) in te voeren. De voorbereiding in de vorm van audits en self-assessment voor de jaarlijkse assurance verklaring zijn uitgevoerd. De gemeente heeft zich aangesloten bij  het GGI-veilig initiatief van de VNG
  • Kwaliteit van informatie: Het monitoren van datakwaliteit is verder opgepakt en de bewustwording van het belang neemt toe. Door het bieden van inzichten in de datakwaliteit vinden er systeemaanpassingen en aanpassingen in de werkinstructies plaats zodat de datakwaliteit wordt verhoogd. Bij meerdere processen was het volledig afsluiten van een dossier geen verplichte activiteit, waardoor er een vertekend beeld ontstaat over de werkvoorraad. Door dit nu af te vangen is er meer zicht op de daadwerkelijke werkvoorraad waardoor de inzet van personeel beter bepaald kan worden.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21