Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Voor een toekomstbestendige organisatie heeft HR zich in 2019 gericht op een concernbrede blik op de ontwikkeling van medewerkers. Hierbij hebben we ons gericht op:

  • Vitaliteit
  • Ontwikkel- en leertrajecten
  • Strategische personeelsplanning (SPP)

Met het project Bruis is in 2019 het thema ‘duurzaam vitaal’ op een positieve en aantrekkelijke manier op de kaart gezet. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, waarbij de Week van de Vitaliteit in september het sluitstuk is geweest. Daarnaast zijn alle regelingen, voorzieningen en producten die de medewerker kan inzetten voor zijn of haar vitaliteit gepresenteerd. Er zijn instrumenten beschikbaar gesteld om het management te ondersteunen op dit onderwerp.

In 2019 zijn diverse leer- en ontwikkeltrajecten opgezet, gericht op organisatieontwikkelingen. Deze zijn uitgewerkt op thema’s en doelgroepen, zoals de Omgevingswet, Integraal casemanagement en de Subsidietafel.

Het beleggen van SPP in de lijn, vergroot de eigen regie en verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers. In 2019 is dit proces voorbereid zodat het management dit in 2020 op kan pakken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21